Het Kindpakket is onderdeel van de stichting Hulpfonds Hellendoorn en is speciaal bestemd voor kinderen die opgroeien in een situatie met weinig geld.

Met het Kindpakket kunt u voor uw kind kleding kopen, een abonnement betalen, uw kind deel laten nemen aan sport, etc. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen het gevoel krijgen er niet bij te horen omdat ze niet mee kunnen doen aan dingen die voor hun leeftijdgenoten vanzelfsprekend zijn.

Uw kind (of als ze nog klein zijn: de ouder) kiest, binnen zekere grenzen, wat hij of zij wil hebben en het Hulpfonds betaalt de kosten.